Male and female retirement age

download

TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NAM NỮ TỪ NGÀY 01/01/2020 

Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng (với lao động nam) và đủ 55 tuổi 04 tháng (với lao động nữ). 

Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam và 04 tháng với lao động nữ. 

Ví dụ cụ thể: 

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường: 

+ Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng 

+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng 

+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi 

+ Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng 

+ Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng 

+ Năm 2026: Đủ 57 tuổi 

+ Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng 

+ Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng 

+ Năm 2029: Đủ 58 tuổi 

+ Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng 

+ Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng 

+ Năm 2032: Đủ 59 tuổi 

+ Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng 

+ Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng 

+ Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi 

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường: 

+ Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng 

+ Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng 

+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng 

+ Năm 2024: Đủ 61 tuổi 

+ Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng 

+ Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng 

+ Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng 

+ Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi. 

Lưu ý: 

– Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì: 

Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”. 

– Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”. 

(Nguồn: moha.gov.vn) 

 

 

CTY DỊCH THUẬT – VISA – PHÁP LÝ KHÁNH AN 

Add:              85 Mậu Thân, P Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ(Cạnh Chùa Bửu Trì, Cầu Rạch Ngỗng 1) 

Tel:              02923 734 995            Zalo:      0842 224 254 

Mobile:         0842 224 254            Email:    dichthuatkhanhan@gmail.com 

Facebook:    https://www.facebook.com/dichthuatkhanhancantho 

Website:       http://dichthuatkhanhan.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *